top of page

Shoes I Never Wore To Events I Never Attended

by Camilla Hellberg Mushonga

Shoes I Never Wore 1.png

Shoes I Never Wore To Events I Never Attended är en utställning som utforskar möjligheter som personen ifråga bortsett från. Varje par skor har en egen berättelse om varför de aldrig blev använda. Åskådaren bjuds in att följa tankespåret som ledde fram till att inte gå. Skulle du ha gjort detsamma eller något annat?

Camilla Hellberg Mushonga: Jag började dekorera skorna utan en tanke på att ställa ut dem. Men sedan fick jag en idé. Det kändes som om skorna skulle ha blivit använda vid ett fantastiskt event som någon missade. Jag undersökte skam och ånger i min scenkonst under denna tid och skorna blev en konkret påminnelse om något vi inte tog del av även när vi hade velat det. Så när jag skulle spela 11:44STOFF - Stockholm Fringe Festival inkluderade jag även denna utställning.

Flera skor och berättelser kommer att ingå i utställningen.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Shoes I Never Wore To Events I Never Attended is an exhibition by Camilla Hellberg Mushonga exploring opportunities that were disregarded by the human involved. Each pair of shoes have their own story of why they were never worn. The viewer is invited to follow the thread of thought behind each choice to not go. Would you have done the same or something different?

 

Camilla Hellberg Mushonga: I started decorating these shoes without any thought of exhibiting them, but then an idea came to me. They felt like shoes that would have been worn at some amazing events that someone missed out on. I was exploring the effects of shame and regret at the time in my performance art and these shoes became a reminder of that which we were not part of even when we would have wanted to. So when I was invited to perform 11:44 at STOFF - Stockholm Fringe Festival, I included the exhibition as well. 

More shoes and stories will be part of the exhibition.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Shoes I Never Wore 1 (1)_edited.jpg
bottom of page