top of page

OM

Jag heter Camilla Hellberg och är en finlandssvensk skådespelare bosatt i Stockholm.

VAD JAG OCKSÅ GÖR
 
- skriver pjäser, musik, texter och filmmanus samt undervisar i röstanvändning och hantering av intuition och icke-linjära processer.


- driver Relevant Intuition Company som producerar scenkonst, musik, kortfilm och kurser.
 

- ingår i ett konstnärskollektiv på Tegelscenen i Stockholm, Sverige.

- grundande medlem av den fria teatergruppen Ruikuttajat! i Helsingfors, Finland.


- undervisar i Fitzmaurice Voicework® och drar kurser som Actress Rehab och Reclaim, Restore, Renew samt Andning, Närvaro, Kontakt. Läs mer om kurser här.
 
-  undervisar i röstanvändning och uttrycksförmåga. 

- konsult i hantering av intuition,  energireglering och icke-linjära processer.
Jag samarbetar gärna med konstnärer, fria grupper och institutioner som arbetar utforskande, gränsöverskridande och värnar mod och medmänsklighet. 


Mitt modersmål är svenska (finlandssvenska) och jag talar även flytande engelska och finska samt en del tyska och har baskunskaper i franska.
 
Född 1979, har brunt hår och gröna ögon och är 172,5 cm lång. 


Ordet jag alltid bär med mig: möjlighet.

Identitet:

Jag hör till dem som ser sig som en i grunden andlig varelse som har en mänsklig upplevelse. Genom min uppväxt är jag marinerad i en kristen tradition och en tro på alltings mening och värde. Efter en revolt mot den stagnanta delen av kristendomen och efter år av utforskande av andra andliga praktiker kapitulerar jag inför att befinna mig mitt i paradoxen. Jag har en öppen andlighet, ett kristet öra, en mystikers hjärta, intuitiva händer, jordnära fötter och en själ som njuter av frihet och kontakt.
 
Om att leva i världen: 

"If you can´t find where your soul is hidden, for you the world will never be real."  - Kabir

Om tro / lyssnande:

"I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief" - Någon

Om att navigera:

"Ask, align, allow."


BAKGRUND
Min utbildning började 1999 vid Teaterhögskolan i Helsingfors och 2003 blev jag magister i teaterkonst. Sedan 2008 är jag certifierad röstpedagog; Associate Teacher of Fitzmaurice Voicework®.


Förutom i Finland, som jag kommer ifrån, har jag undervisat i Spanien, Colombia, USA, Sverige och Irland. 
 
I juli 2015 var jag Artist in Residence vid Summer Arts at California State University, Monterey Bay och ingick i ett lärarkollegium för programmet "Creating Solo-Performance - Transcribing The Soul"


En stark längtan efter rättvisa och att förstå världen bättre drev mig att tillsammans med kolleger från Finland och Sydafrika starta Trädets Sång - ett tvärkonstnärligt projekt för skapande identitetsbyggande bland barn, unga och andra sårbara grupper. Läs mer om det här.


Jag älskar mitt yrke. Ändå avstod jag från det under 7 år.  HUR NÄRA VILL DU VARA? - en feministisk och bristfällig uppgörelse med smärtan i att följa sitt inre blev min comeback 2013 och utgör första delen i trilogin TRIPOD. Läs mer om TRIPOD här.

Välkommen till min plattform, se dig omkring och ta gärna kontakt.

 
"Jag tänker på skådespelaren som en budbärare. En som erbjuder en öppning. Det är upp till åskådaren ifall hen tar emot öppningen eller inte. Men det är min uppgift som skådespelare att erbjuda den."
bottom of page