KURSER & COACHING

ZING!

ZING! syftar på förnimmelsen när kropp, sinne och själ kommer i linje med varandra och är samspelta. Inom ZING!-coachingen kombineras relevanta övningar, verktyg och praktiker från skådespelarkonst samt röst-och andningsteknik som förbättrar vår egen förmåga till energireglering och inkänning.  Varje tillfälle skräddarsys utgående från dina/era målbilder, behov och processens natur.
ZING!-coaching erbjuds tillsvidare enbart digitalt online. När restriktionerna tillåter blir det möjligt att ses på Tegelscenen i Hökarängen eller utomhus i Segeltorp. ZING! erbjuds på svenska, engelska eller finska. Du kan boka tid åt dig själv eller ta med 1-2 kompisar som delar på notan.
FOKUS KAN INNEFATTA:
- att minimera de negativa effekterna som social distansering har på kropp och sinne. 
- att komma vidare med kreativa processer som hakat upp sig
- att förbättra sin uttrycksförmåga
- att lära sig mer om hur kropp, andning och mående samverkar
- att lära känna sig själv på ett djupare sätt med hjälp av kreativa praktiker
PRIS
Privat coaching 900 kr / 60 min eller 1500kr / 120min.
Boka tid åt dig själv eller ta med 1-2 kompisar som delar på notan.
Hör av dig per mejl till mig, Camilla Hellberg och berätta vad som intresserar dig så hittar vi en tid och process som funkar!
 
Kontakt: info@relevantintuition.com 
Zing (1).png

ÖVRIGA KURSER & COACHING

Att undervisa handlar för mig om att erbjuda verktyg för att skala bort det som står i vägen och stärka det som vill komma fram i människan. På engelska skulle jag säga: reclaim, restore, renew. Det innefattar att lära känna sin röst (inre och yttre), sin kropp och dess uttryck samt sina tankar, reaktioner och gränser. En ökad medvetenhet i kombination med relevanta verktyg utgör en bra grund och ger en beredskap att möta sig själv, andra och världen. Att undervisa inkluderar även att kombinera kunskaper från olika praktiker, experimentera och upptäcka nya saker tillsammans.
IMPROVISED MEANING är en arbetsform och en föreställningsmodell som utforskar insikt som en kollektiv process. Genom lyssnande, improvisation, medvetandeövningar och existentiella frågeställningar leker vi fram perspektiv på det vi anser vara sant. Perspektiven kan sedan överföras i scenkonstnärlig form och bilda egna autonoma verk, både solo och i grupp. Improvised Meaning utgör en öppning för att fördjupa kontakten mellan scen och salong. Arbetet utvecklas ständigt och ligger som grund för Del 2 i Tripod-trilogin ENLIGT ELLA. Kolla in videon här på sidan för en introduktion till arbetet.
THE ACTRESS REHAB riktar sig till skådespelare som behöver tid, plats och utrymme att hitta tillbaka till sig själva, sin kropp och sin konst. Det kan betyda bl.a. att återta sin röst, berättelse och vision om framtiden. Actress Rehab riktar sig också till dig som vill hitta en helare självbild och förnya sina uttryck.
ANDNING - NÄRVARO - KONTAKT är en kurs som riktar sig till scenkonstnärer och andra som arbetar med att förmedla ett budskap. Genom övningar från Fitzmaurice Voicework® ges deltagaren en möjlighet att skala bort det som grumlar kontakten mellan konstnären/talaren och hens verktyg; kroppen. Deltagaren erbjuds konkreta och fungerande verktyg för att möta närvaro, kontakt och kommunikation i sitt arbete.
FITZMAURICE VOICEWORK® är ett omfattande förhållningssätt till röstträning. Det inkluderar, vid behov, arbete med andning och kropp, resonans, tal, dialekt, impromptu och förberedda publika framföranden, text, sång, röst & rörelse samt närvaro. Fastän träningen är specifik är den lätt att kombinera med andra arbetssätt. Arbetessättet är skapat av Catherine Fitzmaurice och utvecklas kontinuerligt av alla som undervisar och praktiserar det.
Fitzmaurice Voicework® ger konkreta och användbara verktyg för att hantera dynamiken mellan skådespelarkonstens grundläggande byggstenar: andning, närvaro, kontakt. De-structuring övningarna hjälper en att luckra upp spänningar och bryta invanda mönster och manér. Medan Re-structuring övningarna stöder ett mångsidigt uttryck där kropp och röst kommunicerar och förmedlar på ett levande sätt fritt från anspänning.
Är du intresserad av att delta i eller boka en kurs? Ta kontakt här.
andningnärvarokontakt.jpg
ACTRESSREHABny.png
RECLAIMRSTORE RENEW.png